Make your own free website on Tripod.com

 

                                                                                                                         

                                                                                                                             CODE

                   KELAB PENGGUNA TELEKOMUNIKASI

 

Laman Utama*

        Kepentingan telefon bimbit**

                                      Pandangan pelajar***

                                                           Produk pilihan 2004****

 

                                                         

                                                      SELAMAT DATANG

                      Terima kasih kerana melawat laman web CODE (Kelab Pengguna Telekomunikasi).

                                Kelab Pengguna Telekomunikasi ini telah ditubuhkan pada 12 Disember

                                        2003 yang bertujuan memberi peluang kepada pengguna

                                                 telekomunikasi bertukar-tukar pandangan di

                                                        samping mendapat informasi terkini

                                                          berhubung dunia telekomunikasi.